АУРА СОВЕТУВА…Освежете ги очите…

Покрај природните состојки што помагаат при освежување и одмарање на очите како што се на пример парчињата краставица,предлагаме со Аура молив     или со моливите со светки Xpress да ги исцртате внатрешните делови